Đã đến đây rồi à?

Đến rồi thì nói gì đi.

Advertisements